Στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό όπου οι ΚΙΟΝΕΣ με τον Μάριο Δράμαλη παρουσίασαν το θεάρεστο έργο της Κυρίας Ζωής Δανιηλίδου και του σωματείου.

19-05-2019 Στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό όπου οι ΚΙΟΝΕΣ με τον Μάριο Δράμαλη παρουσίασαν το θεάρεστο έργο της Κυρίας Ζωής Δανιηλίδου και του σωματείου.

Στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό όπου οι ΚΙΟΝΕΣ με τον Μάριο Δράμαλη παρουσίασαν το θεάρεστο έργο της Κυρίας Ζωής Δανιηλίδου και του σωματείου.

https://www.youtube.com/watch?v=h7IsIxNgIvg&t=41s

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ